FunFacts

 • Duene nedstammer fra klippeduer, men er ikke lenger regnet for å være samme art

 • Duen er en av de raskeste fuglene, og kan nå hastigheter på opptil 150 km/t i flyfart fremover. De raskeste duene er målt til 177 km/t. i medvind. Det er raskt nok til å fly fra alle rovfugler som forsøker å fly etter dem.

 • Duene vokser raskere enn de fleste andre fugler, og kan doble kroppsvekten hver dag de første 14 dagene

 • Dueunger finnes ikke i bybildet, da duen er nærmest utvokst når de forlater redet

 • Duene finner veien hjem bl.a ved å følge veinettet, og tar da av i veikryss, eller følger andre menneskelagde strukturer som retningslinjer.

 • Duer liker ikke å fly over vann, og flyr helst rundt dersom mulig, eller de søker for å finne den korteste avstanden før de krysser.
 • En due kan fly opptil 1200 km på en dag. Det tilsvarer nesten avstanden fra Bergen til Paris

 • Duen er den eneste fuglen som drikker med hodet ned, da de bruker nebbet til å slurpe i seg vann. Alle andre fugler må heve hodet og la vannet renne ned i halsen.

 • Duene kan ikke se rett frem, de har øynene plassert på siden av hodet, noe som gir dem en imponerende 340 graders synsvinkel. Men altså ikke rett frem.

 • Duene kan se infrarødt, og skiller mellom 28 forskjellige fargenyanser

 • En due kan gjenkjenne og skille mellom bokstavene i alfabetet
 • Duene kan som bare en av seks arter kjenne igjen sitt eget speilbilde, og duen er den eneste arten som klarer dette, som ikke er et pattedyr.

 • Duene har fulgt menneskene som husdyr i over 5000 år.

 • Duen er en hunn hvis den blir liggende på rygg når du snur den opp ned.

 • Duene kan være verdifulle, "Bolt" ble solgt for nesten 300 000 Pund, eller 3 millioner kroner

 • Duene er kjent som fredsbringere etter historien om Noah og hans fredsdue, og den hellige ånd som kom fra himmelen i form av en due.

 • Duemøkk var svært ettertraktet i det 16, 17, og 18. århundre. Det var ansett for å være mye bedre enn møkk fra gårdsdyr, samt at de inneholdt små mengder Salpetersyre, som var et sjeldent og ettertraktet element i produksjon av krutt.

 • Duene er kjønnsmodne etter fem måneder, og mest vanlig er det at de får fire kull med unger pr år. Under gode formål kan de imidlertid få flere kull.

 • Duene ble brukt som budbringere allerede 500 f.Kr.

 • Duene var svært viktige budbringere under 1. og 2. verdenskrig, og flere duer har mottatt høye militære æresmedaljer.

 • Duene var så verdifulle budbringere under verdenskrigene at det ble gjennomført omfattende tiltak for å drepe så mange falk som mulig for å gi duene bedre muligheter for å lykkes. Falken var etter 2.verdenskrig neste utryddet fra store deler av Europa som en følge av dette.'

 • Duer er fremdeles benyttet som en del av militær strategi i dag, bl.a. av Frankrike, Sveits, Israel, Irak og Kina

 • Duer viste seg å være svært verdifulle under Golfkrigen, da de ikke var påvirket av militære signalforstyrrelser, som ødela for mye av de alliertes kommunikasjonsmuligheter.

 • Duene hører svært godt, og har øreganger som er godt beskyttet av spesielle fjær som forsterker lydopplevelsen. Ører er upraktisk for en due som skal være aerodynamisk for å fly raskt!

 • Duene som blir sluppet under hver olympiske åpningsfest, markerer at brevduer ble brukt som budbringere av resultatene under de første olympiadene.

 • Duene var i aktiv tjeneste som nyhetsbudbringere i India helt frem til 2004.

 • Reuters nyhetsbyrå benyttet brevduer som grunnlag for å levere sine nyheter da de startet opp i det 18. århundre.

 • Duer legger alltid to egg om gangen.

 • Duene er populære over hele verden. Kjente dueentusiaster er bl.a Elvis, Dronning Elisabeth, Mike Tyson, Maurizzo Gucci, Paul Newmann og Joanne Woodward m fl.

 • Over 60 000 duer ble i 1997 sluppet i Frankrike og skulle fly over den engelske kanal. Bare en håndfull duer klarte turen. Et Concordefly brøt lydmuren over akkurat det området hvor duene befant seg over den engelske kanalen, noe som førte til at de ble desorienterte.

 • Duene er regnet som å være en av de mest intelligente av alle fuglearter.

 • Duer brukes nå til livredning på sjøen. De trenes opp til å identifisere røde eller gule overlevelsesdrakter. De er både raskere og flinkere enn mennesker til å finne personer som er havnet i havet etter forlis.

 • Duer kan se godt over avstander helt opp til over 40 km.

 • Duer har ca 10 000 fjær.

 • Duer lever opptil 15 år under gode forhold, noen er registrert å ha blitt 30 år gamle. De fleste duer er kjønnsmodne til de er omtrent 10 år gamle. Få duer blir så gamle.

 • Duer kan gjennomføre 10 vingeslag i sekundet, og kan fly med en hjerterytme på 600, i opptil 16 timer uten pause.

 • Duen er en av svært få store fugler som har evnen til å fly nesten rett opp.

 • Duene bruker klørne på føttene til å holde seg fast i de korte halefjærene for å spare energi, de slipper da å holde dem oppe mens de flyr.

 • Duene kan høre 11 oktaver under C, og kan med denne egenskapen merke jordskjelv lenge før mennesker, og er følsomme for elektriske forstyrrelser i atmosfæren.