Dokumentar om brevduenes fantastiske, og for mange, ukjente innsats under 2. verdenskrig.